900 Kemzeke

Het bruisende Kemzeke is terecht fier op zijn Sint-Jacobuskerk. Zij is één van de bevoorrechte getuigen van het lief en leed van deze parochiegemeenschap, een gemeenschap die al veel eeuwen heeft getrotseerd. In 1992 werd onder het pastoorschap van E.H. Aimé Vermeersch 875 jaar parochie Kemzeke gevierd. Het werd toen een jaar met mooie realisaties en een feestelijk hoogtepunt met het gesmaakte “Pinksterspel”.

Nu, 25 jaar later wordt er opnieuw gefeest : 900 jaar parochie Sint-Jacobus Kemzeke. Ja, er zou gedankt en gefeest worden om die 900 jaar. Een “vzw 900 jaar Kemzeke” werd opgericht. Vergaderingen volgden elkaar op, gedachten en ideeën werden uitgewisseld. Kerkfabriek, Parochieploeg, Parochiale Werken, gemeente, verenigingen en werkgroepen werden allemaal betrokken. Enthousiaste bezielende mensen dragen het geheel onder het voorzitterschap van Maarten D’hamers.

Een eerste resultaat vindt u hier in het zeer overzichtelijk en mooi programmaboekje. 2017 wordt een boeiend en mooi jaar met allerlei activiteiten voor alle geledingen van onze parochiegemeenschap. Als apotheose wordt het feestjaar afgesloten met een bijzonder slotevenement in onze kerk. Echt knap werk !

900 jaar parochie Sint-Jacobus Kemzeke. Parochie? Een parochie is meer dan een naam of structuur. Ze is een beweging, een geloofsgemeenschap in beweging die bewogen wordt door het lief en leed en door het reilen en zeilen in die gemeenschap. Een parochie is ook op de eerste plaats samen Kerk zijn, Christus zoeken en het Evangelie beleven. Ze is een dubbele beweging zoals die van een spiraal: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Ze is het centrum van de ontmoeting met Christus en zijn Evangelie. Hij is de Gastheer die mensen samenroept om gemeenschap te vormen over alle grenzen heen. In die Kerkgemeenschap mag ieder een thuis vinden waarin Gods Woord wordt beluisterd, gevierd en beleefd. Moge de Sint-Jacobusparochie n.a.v. de 900ste verjaardag van de parochie een vernieuwde gelovige en kerk betrokken stimulans vinden voor zowel jong en minder jong, kind, jongeren en volwassenen. Moge onze parochie steeds een gastvrije gemeenschap zijn, waar de deur open staat, wie je ook bent, vanwaar je ook komt. In onze gemeenschap ben je welkom, waar mensen kunnen proeven en smaken wat het betekent te leven vanuit het Evangelie en waar we als gemeenschap dienstbaar in het leven willen staan.

Als besluit danken we graag iedereen die, direct of indirect, bij deze feestelijkheden betrokken is. In het bijzonder danken we heel oprecht het bestuur en de leden van de VZW 900 jaar Kemzeke. Een dikke proficiat ! Dankzij hen allen en dankzij de generaties die ons vooraf gingen, zijn we voortaan nog dankbaarder en nog trotser op onze parochie Kemzeke en onze kerk. Mag onze kerk als teken van onze parochiegemeenschap een blijvende herinnering én uitnodiging zijn, een echte baken voor zoveel mensen van hier en elders die zoeken naar het echte geluk en naar de ware vreugde.

Luc Mertens, pastoor van de Sint-Jacobusparochie van Kemzeke.

   2017 - V.Z.W. 900 jaar Kemzeke - Voorzitter Maarten D'hamers - Webmaster Franky Braem